یک طرح

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی به شاخه ای از عکاسی گفته می شود که وظیفه آن به نمایش گذاردن دقیق و کامل و باکیفیت محصول یا Product می باشد. در این شاخه از عکاسی، عکاس با استفاده از تجهیزات مناسب و انتخاب ...

تصویر سازی

اسناد تاریخی در جهان و ایران بیانگر این واقعیت است که کتاب های کودکان از ابتدا با تصویر همراه بوده اند. اما کاربرد واژه «تصویرگری» در ایران به معنای نو آن، عمری فراتر از پنج دهه ندارد و آن ...

توصیف واژه گرافیک

واژه گرافیک از واژه یونانی graphein گرفته شده که به معنای حک کردن، کشیدن و نوشتن است. در گذشته واژه گرافیک به طور کلی نقاشی و رسم را شامل می شد اما امروزه این واژه عمدتاً به تکنیک های ...

نمایش همه ی 5 نتیجه جستجو